Menu

Informations sur la régulation de la circulation au phare de Formentor

Informations sur la régulation de la circulation au phare de Formentor

Préserver un des espaces les plus emblématiques de la sierra de Tramuntana, classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, est l’affaire de tous ; c’est pourquoi nous régulons la circulation au phare de Formentor pendant l’été.

Le Plan Pilote de Mobilité de 2018 a réduit de plus de 90% le flux de visiteurs aux heures de plus grande affluence : le nombre de véhicules est ainsi passé de 300 à 20 aux heures de pointe. Les différentes administrations impliquées dans la gestion de cet espace (Consell de Majorque, Gouvernement des Îles Baléares, Mairie de Pollença, Ports des Baléares et DGT) ont décidé de conserver l’essence du phare de Formentor et de miser sur une visite responsable et sûre, qui permette ainsi de conserver la tranquillité de ce cadre et l’expérience unique qu’il représente pour les visiteurs.

Quelle est la période de régulation?

Du 15 juin au 15 septembre 2019, de 10h à 19h.

Quels sont les tronçons concernés?

La circulation est limitée sur la route de Formentor (Ma-2210) tout au long des 11 km qui relient la plage de Formentor au phare, entre les km 8,7 et 19,6. À partir de là, les véhicules non autorisés ne pourront pas circuler, c’est pourquoi il est conseillé aux visiteurs de laisser leur voiture sur les parkings du Port de Pollença détaillés ci-après:

  1. Boulevard du Port de Pollença (Ma-2200).
  2. Rue Vicenç Buades au niveau de la piscine couverte municipale.
Qui a accès?
  • Transports publics gérés par le Gouvernement des Îles Baléares.
  • Résidents et véhicules transportant des personnes à mobilité réduite (demande d’autorisation préalable nécessaire).
  • Véhicules de services, secours, sanitaires, urgences et forces de l’ordre.
  • Cyclistes et randonneurs pédestres.
Qui n’a pas accès?
  • Véhicules particuliers sans autorisation
  • Motos
  • Camions
Comment demander l’autorisation?

Les résidents et les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite devront prendre contact par avance avec la Direction Générale de la Circulation (DGT) par courrier électronique à jptib@dgt.es.

Que se passe-t-il en cas de circulation non autorisée?

Un détecteur de plaques d’immatriculation est chargé d’enregistrer tous les véhicules traversant la zone restreinte pendant la tranche horaire de 10h à 19h, et d’envoyer les informations au Centre de Gestion de la Circulation et au Centre de Traitement des Procès-verbaux Automatisés pour enregistrer le procès-verbal correspondant et sanctionner d’une amende. 

Comment accéder au phare?

Les visiteurs peuvent prendre le bus L-353 (Transports des Îles Baléares), qui part du Port de Pollença et s’arrête à la plage et au phare.

Les informations relatives aux horaires et aux tarifs se trouvent sur le site internet Transports des Îles Baléares (tib).

Où laisser le véhicule ?

Il est possible de stationner les véhicules particuliers sur les parkings gratuits se trouvant au niveau de la gare routière du Port de Pollença, où il est possible de prendre le bus L-353 qui monte jusqu’au phare, ainsi que sur le rond-point d’accès à Formentor juste avant de commencer l’ascension vers la péninsule.

La regulació d’accés al far de Formentor comença aquest dissabte

La regulació d’accés al far de Formentor comença aquest dissabte

(14/06/2019)

Del 15 de juny al 15 de setembre només s’hi podrà accedir en transport públic, a peu o en bicicleta, de 10 a 19 hores

La regulació de l’accés de vehicles al far de Formentor comença aquest dissabte dia 15 de juny i s’allargarà fins al pròxim 15 de setembre de 10 a 19 hores. D’aquesta manera, només hi podran accedir el transport públic, els excursionistes, a peu, i les bicicletes; en canvi, els vehicles sense autorització no podran circular per la carretera Ma-2210 que connecta la platja amb el far. 

Els vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda i els residents, del tram regulat, han de contactar amb la Direcció General de Trànsit, mitjançant el correu jptib@dgt.es, amb 3 dies hàbils d’antelació, per demanar l’autorització que els permetrà accedir-hi. Els vehicles sense autorització s’exposaran a una sanció econòmica. A més, el Departament de Territori i Infraestructures ha contractat un informador que en el punt de la restricció informarà als visitants. 

Campanya informativa 
El passat 4 de juny va començar la campanya informativa de regulació al far de Formentor que finalitza el 15 de setembre. En destaca la creació del web formentor.conselldemallorca.cat que ofereix la informació en cinc idiomes: català, castellà, anglès, alemany i francès.

També, s’han distribuït 70.000 díptics informatius i més de 1.000 pòsters a hotels de Mallorca, a oficines d’informació turística, a la Federació Balear de Transports i navilieres, per tal de garantir que els turistes que vulguin visitar el far de Formentor ho puguin fer d’acord amb la regulació. 

Així mateix, s’ha difós la informació per diversos mitjans de comunicació de televisió, ràdio i premsa, tant escrita com digital. S’ha fet ús també de les xarxes socials del Departament de Territori i Infraestructures i dels webs de les administracions i entitats col·laboradores per fer arribar la mesura arreu. 

Servei d’autobús
El bus llançadora al far de Formentor es posa en funcionament per segon any consecutiu . El servei ofereix unes millores en relació a la temporada passada que són, d’una banda, l’increment d’expedicions i, d’una altra, l’habilitació d’una nova parada.

Pel que fa a les expedicions, entre la platja i el far de Formentor s’ofereixen sis expedicions més que el 2018. Aquest increment permet fixar una freqüència de pas de 30 minuts en ambdós sentits al llarg de tota la franja horària de tancament al trànsit. A més, hi haurà una expedició addicional entre el Port de Pollença i el far de Formentor.

D’aquesta manera l’usuari disposa de 15 anades i 16 tornades des de la platja de Formentor fins al far. D’aquestes, 8 expedicions surten des del Port de Pollença, 4 de les quals són directes, sense transbord a la platja de Formentor.

La nova aturada es troba a la ronda del port de Pollença –devora de l’IES Clara Hammerl- i té l’objectiu de cobrir, juntament amb l’aturada del camp de futbol, la demanda dels usuaris de la llançadora que estacionin el vehicle als aparcaments ubicats a la mateixa ronda. 

El recorregut des del port de Pollença es fa amb el bus de la línia 353  i té les aturades següents: Port de Pollença –Clara Hammerl - Camp de futbol - Mirador del Colomer - Formentor platja - Cala Murta / Cala Figuera - Far de Formentor.

El bus llançadora del far té connexions horàries amb la línia L352 (Can Picafort - platja d'Alcúdia - Port de Pollença) mitjançant un transbordament al Port de Pollença.

El servei s’inicia el 15 de juny, data en què entra en vigència la restricció del trànsit en la península de Formentor, i funcionarà fins al 15 de setembre.

Durant l’estiu del 2018 es varen fer 80.528 viatges amb les línies llançadores als espais naturals. D’aquests, prop de 70.000 foren usuaris de la llançadora de Formentor.

Més informació: formentor.conselldemallorca.cat 
 

Vidéos

Régulation de la circulation au phare de Formentor
régulation de la circulation au phare de Formentor RS

Documents reliés

Administrations qui collaborent

Réseaux sociaux